افزودن نظر جدید

دوست عزیز navid1535

تفکیک صدای بمراتب بهتری بشما میدهد ولی پرتاب و قدرت 6975 را بشما نمی دهد.

موفق باشید