افزودن نظر جدید

دوست عزیز navid1535

این مطلب چه ربطی به کامپوننت 1800 کنوود داشت؟؟ 

ممنون می شوم سوال را در قسمت یکی از محصولات سیستم خود بپرسید.

موفق باشید

 

دوست عزیز پارسا امین

کنار این کامپوننت اگر از کامپ دیگر و ساب استفاده شود بهترین صدا را میگیرید. 

ماشین شما چیست؟ اگر در جلو می توانید کامپ 16 سانتیمتری نصب کنید، کامپ 1800 را در عقب ماشین ببندید کامپ 614 کنوود را برای جلو بگیرید، آمپلی 4 کانال درگ استر را برای آنها بگیرید. ساب ووفر 1260 اینفینیتی را به سیستم خود اضافه کنید و آمپلی 8106 کنوود را نیز برای آن بگیرید رادیوپخش خود را نیز یا 7056 کنوود انتخاب کنید یا X400 این شرکت. جواب عالی از سیستم خود میگیرید.

موفق باشید