افزودن نظر جدید

سلام واسه 7100 چی ببندم آمپ 2 کانال قوی هم باشه کفایت می کنه