افزودن نظر جدید

کاوه من این مدلو دارم دوبار دفترچشو خوندم ولی همچین امکانی رو نداشت کجای دفترچه نوشته صدا رو خودش کم میکنه؟ درصدتم اشتباست بیشتر باندهای حرفه ای از 80 وات به بالان که این مدل آمپ در بهترین حالت 60 وات میده و در حالت معمول 55 وات برای باندهای حرفه ای باید آمپ حرفه ای کنوود خرید نه ضعیف ترین مدلش