افزودن نظر جدید

آقای معصومیان همونطور که قبلا گفتم من ضبطم 3650 هست و آمپیلیم 527 ازونجایی که 3650 خروجی 2ولت داره اگر من از7650 که 4ولتی هست استفاده کنم تغییری توی صدا ایجاد میشه؟ یاچون از آمپیلی استفاده میکنم کیفیت صدا ربطی نداره به خروجی ضبط و مربوط به آمپیلی هست!؟؟؟