افزودن نظر جدید

دوست عزیز مهدی اباذری

718 شما EX می باشد، باندهای EX کنوود دارای صدای زیر زیادی هستند بنظر بنده کاپا 9 اینفینیتی و یا باند 6995 ساده کنوود گزینه های مناسبتری برای سیستم ماشین شما هستند.