افزودن نظر جدید

amirinho :  زیر 200ت 502 سونی انتخاب بهتریه .