افزودن نظر جدید

حسینzn : نمیشه گفت چند درصد صداشو در میاره ، زیر 200ت همین 527 گزینه خوبیه ، بعدش 5602 پایونیر و در آخر اگه میخواین نهایت قدرت و کیفیت و از این باند بگیرین match 40fa هلیکسه .