افزودن نظر جدید

دوست عزیز arad

تنظیمات کاملی این آمپلی بشما نمی دهد، از آنجائیکه مخصوص راه اندازی ساب ووف رنیست تنظیمات LPF لازمه را ندارد.

موفق باشید