افزودن نظر جدید

دوست عزیز moho.fcitybax

نگران چی هستید؟؟ رادیوپخش شما به باند شما صدمه نمی زند، باند شما باند با کیفیتی است که با آمپلی 526 و یا 527 کیفیت صدای عالی تری در ولوم بالا خواهید داشت. مطمئن باشید در حال حاضر ناتوانی رادیوپخش شما باعث می شود تا باند 6985 کیفیت صدای کاملی بشما ندهد. 6985 باند با کیفیتی است.

موفق باشید