افزودن نظر جدید

دوست عزیز mohamad2o1o

از آ«چائیکه 718Ex دارای 400 وات است، برای راه اندازی آن این آمپلی مناسبتر از 526 می باشد. 

 

موفق باشید