افزودن نظر جدید

ادمین لطفا جواب بده واسه 718ex این بهتره یا 526؟ واسه باند 693کنوود چطور؟