افزودن نظر جدید

عوضش کردم با 7850 پایونر توهمه چی پایونر بهتره الا 2چیز یکی کوبش ساب کنود احساس میکنم بهتره وویبره پایونر شاید خلاف ساباشون ساختن که متعادل باشد ولی برای 124ارت پایونر دستمو بازتر گذاشته وسرعت لود اولیه کنوود بیشتر بود ولی پایونر 7850 سنگینترا وخیلی حرفه ای ولی رواهنگ که سوارمیشه پایونر حرکت سریع کارامدی برخلاف کنوود داشت کلا پایونر خیلی به سلیقه من سازگارتر بود کنوودو سونی حالاها کاردارن