افزودن نظر جدید

با سلام.لطفا" مناسبترین باند برای این ضبط را معرفی کنید.با تشکر