افزودن نظر جدید

میشه یه نفر بگه منظور از آمپلی سری دیجیتال چی هست تا ما هم بفهمیم!؟واینکه چه تفاوتی داره!؟ وهمینطور منظور از کلاس D وکلاس AB چیه!؟ باتشکر