افزودن نظر جدید

من اینو با آمپ ۸۴۰۰ کنوود بستم عالیه