افزودن نظر جدید

این رو هم اضافه کنم جی پی اس ش عالیه... ظرف یکی دو ثانیه کانکت میشه