افزودن نظر جدید

با سلام داداش این ولوم نداره ...........یعنی کم و زیاد کردن صدا ناره