افزودن نظر جدید

باند خیلی باکیفیت ساخت بالاییه،صداشم گوش کردم با یه ۶۷۰۴ پایونیر ران شده بود،ولی من ۹۳۹ رو انتخاب کردم،چون بجز جی بی ال از صدای هیچ کواکی خوشم نمیاد.