افزودن نظر جدید

من تازه گرفتم ولی حس میکنم گرماش بیش از حده فن هم ک نداره
نقاط ضعف : 
  • گرم شدن زیاد