افزودن نظر جدید

دوستان تویوتیوب فیلم تستش هست.کنار ۲۰تا مید مطرح بازار تست کردن صداش واقعا عالیه.صداش یه نمه بمه تیز نیست