افزودن نظر جدید

دوستی که گفت تو ولوم اخر ریسیت میشه باید برق مستقیم از باطری بکشی .حل میشه.