افزودن نظر جدید

سلام با بروز رسانی کردن مشکل تاخیر هنگام تعویض تراک حل میشه.