افزودن نظر جدید

از قدیم از پخشایه سونی خوشم میومد یکی این تنظیمات باس ساده و دیگری شفافیت حتی زمانیکه پایونیر و کنوود داشتن ۴ خروجی میزدن سونی شروع کرد ب ۶ خروجی زدن درکل با توضیحات دوستان جایه درنگی واس خریدنش نیس.. حیف ک نمیتونم بخرم چون ب ماشین نمیخوره