افزودن نظر جدید

حسین جان که نوشتی پخشمو عوض کردم .میشه یه فیلم از سیستمت بزاری صداشو گوش کنیم .اگه بزاری ممنون میشم