افزودن نظر جدید

8750 پایونیر رو رد کردم و این پخش رو سفارش دادم. صدای تیز 8750 خیلی اذیت کننده بود امیدوارم این پخش شفافیت و قدرت بهتری به من بده. در مرحله بعد خرید E62C2 هلیکس در برنامه من قرار داره تا در کنار E69X بهترین صای ممکن رو بگیرم. ممنون از بهرام شاپ بخاطر اجناس با کیفیت واقعا تنها فروشگاه قابل اعتماد ایران هستید.