افزودن نظر جدید

دوست عزيز مهدي شما بفرماييد چرا توجيه خريد نداره بنظر من شما از روي تعصب حرف ميزنين اين پخش همه امكانات يك پخش حرفه اي رو داره و تنها تنها رقيبش پايونر ٨٠پي هستش چنانچه اين پخش امپلي قدرتمند تر از اون رو هم داره شما يكم تحقيق كنين بعد نظر بدين درضمن اين پخش خروجي ٥ ولت داره كه فوق العاده هست باتشكر