افزودن نظر جدید

دوست عزیز

6995 پایونیر بیس کمتری نسبت به 718 دارد، شفافیت صدای ان بالاتر است، تفکیک صدای بهتری دارد، 6902 بهترین گزینه برای استفاده کنار 718 است، بعد از آن انتخاب بنده 6995 می باشد.

موفق باشید

 

2 + 0 =
این سوال کوچک برای این است که مشخص شود شما یک ربات نیستید. برای مثال حاصل جمع 2 و 5 برابر با 7 می شود. دقت کنید که پاسخ خود را به لاتین وارد کنید. به طور مثال جای ۷ فارسی از 7 لاتین استفاده نمایید.