افزودن نظر جدید

خوساتم بدوونم کیفیت این باند چجوره ؟قدرت بیس و شفافیت صداش؟ با آمپلی 2400 پریمیر و یه جفت 718 چجوره؟
5 + 1 =
این سوال کوچک برای این است که مشخص شود شما یک ربات نیستید. برای مثال حاصل جمع 2 و 5 برابر با 7 می شود. دقت کنید که پاسخ خود را به لاتین وارد کنید. به طور مثال جای ۷ فارسی از 7 لاتین استفاده نمایید.