افزودن نظر جدید

عالی بود ولی ای کاش در مورد اهم بند هم توضیحی میدادید