افزودن نظر جدید

اقا سجاد دوست من بنده 12001به شخصه ندارم استفاده ام نکردم ولی دوستانم تجربه استفاده ازاین امپ12001دارن من بامقایسه که با8900کردم درعمل وبافرکانس های مختلف توفرکانسیک نواخت وبایه دبل ساب هم مارک که به هردو امپ وصل کردم  احساس قدرت 8900حس کردم کاریم به اعداد وارقام ندارم هیچ تعصبی روی برندها ندارم کلیپ ام  به زودی به روی چشم .اگرم عجله دارید به لینک زیرآپارات پایین صحفه مراجعه کنید