افزودن نظر جدید

این آمپ عالیه خدایی
نقاط قوت : 
  • قیمت بسیار مناسب استیبل بودن روی 1اهم کیفیت خوب قدرت بی حد مرز