افزودن نظر جدید

من این پخش با ی جفت باند ارثکوییک 9×6 نصب کردم صدای پر حجم و با کیفیتی رو بهم داد اول خواستم باند جی بی ال بگیرم اما صدای خیلی خفی در مقایسه با این باند داشت