افزودن نظر جدید

بهترین ضبط ماشین برای سیستم برای کسانی که می خوان ضبط ارزان بگیرن تنظیمات مناسبی داره و HPF کاربردی داره. تنها مشکل صدای پخش هست که یکم به تیزی میزنه وبا انتخاب بلندگویی با صدای بم مشکل حل میشه 
نقاط قوت : 
  • همه چیز تمام