افزودن نظر جدید

پخش جدید 7850bt  پایونیر 13 باند اکوالایزر دارد.  پخش 7750 پسوند ui دارد.