افزودن نظر جدید

شاهکار _فوق العاده_نسبت به قیمتش عالی
نقاط ضعف : 
  • ندارد