افزودن نظر جدید

شک نکنید بخرید.من یه جفت خریدم با 6975sمچ کردم تا ولوم اخر صدارو با کیفیت نشون مید عجب صدای لاغی داره با وجود کوچیکیش.