افزودن نظر جدید

این آمپو هفته پیش از آقای معصومیان خریدم.یجفت باندhcx690هرتز و ساب30.3هرتز بهش وصل کردم واقعا صدای باکیفیتی دارم طوری ک نصاب بعدتنظیم خودش لذت میبرد.با این قیمت یک آمپ جمع و جور باکیفیت عالی وباقدرته.دارای فن خنک کنندس ک اصن داغ نمیکنه.ظاهرشم خیلی شیکه.ممنون ازآقای معصومیان بخاطر پیشنهادشون