افزودن نظر جدید

من این آمپو هفته ی پیش از آقای معصومیان خریدم و با باندهای اینفینیتی که از قبل داشتم و ساب 3016 کنوود که ازشون خریدم عالی شده و راحت راه اندازی کرده جفتشونو ، به طوری که سابم زمین لرزه ایجاد می کنه ، از پیشنهاد آقای معصومیان بایت خرید این آمپ ممنونم