افزودن نظر جدید

به طور کلی کیفیت دوربین هم در شب هم در روز خیلی خوب.
نقاط قوت : 
  • کیفیت خوب دوربین و مانیتور
نقاط ضعف : 
  • انتخاب حالت ورودی دوربین به صورت دستی