افزودن نظر جدید

كيفت صفحه نمايش متوسط هست.ازدوربين دنده عقب راضي هستم البته موقعه خريد نوع دوربين عوض شدازنوع كه بالاي پلاك نصب ميشه.نصبش خيلي راحته تنها نكته اينكه سيم قرمز كوتاه-سيم تحريك- كه به دوسر رابط بين دوربين وآيينه وصله بايد به منفي وصل شه كه وقتي دنده عقب ميزني تصوير بياد.قيمت هم خوبه.